Riskkapital

Artamus är engagerat i olika riskkapitalprojekt. Vi går in i motsats till flertalet sk riskkapitalbolag i mycket tidigt skede - oftast i form av start-ups.

Under år 2007 lämnade Artamus ägandet i Ovacon AB - ett företag som Artamus varit delaktig i start och utveckling. Ovacon AB är ett innovationsföretag inom spray-on isolering och arbetar globalt.

Artamus är för närvarande delägare i:

Exits:

Artamus AB arbetar även med att bygga upp en portfölj med passiva innehav