Riskkapital

Artamus ?r engagerat i olika riskkapitalprojekt. Vi g?r in i motsats till flertalet sk riskkapitalbolag i mycket tidigt skede - oftast i form av start-ups.

Under ?r 2007 l?mnade Artamus ?gandet i Ovacon AB - ett f?retag som Artamus varit delaktig i start och utveckling. Ovacon AB ?r ett innovationsf?retag inom spray-on isolering och arbetar globalt.

Artamus ?r f?r n?rvarande del?gare i:

Exits:

Artamus AB arbetar ?ven med att bygga upp en portf?lj med passiva innehav